هدف از مدیریت شبکه های اجتماعی شما در وهله اول تولید محتوای منظم و مدیریت پیج و مشتریان شما و فعالیت مستمر در سایر پیج ها برای بیشتر دیده شدن می باشد که با انجام درست این اقدامات طبیعتا فالورهای شما نیز بالا خواهند رفت اما صرفا اینکه فقط به دنیال افزایش فالور و دنبال کننده پیج های شما باشیم جز خدمات این مجموعه نیست زیرا که این مورد نیاز به تبلیغات گسترده و انجام اموری دارد که تنها در حیطه مدیر اصلی پیج می باشد