برای داشتن یک وب سایت ابتدا شما باید هاست و دامنه تهیه نمایید ، که هم خود شما می توانید آن را تهیه و در اختیار مجموعه مجازی مارکت قرار دهید یا اینکه خرید آن را نیز به تیم ما محول نمایید تا برای شما بنا به وب سایت شما بهترین انتخاب را داشته باشیم .