کلیه وب سایت های آموزشگاهی و آموزش آنلاین با استفاده از سیستم قدرتمند وردپرس طراحی خواد گردید . تنها در صورت تقاضای شما وب سایت ها از صفر کد نویسی و کاملا اختصاصی پایه ریزی خواهند شد .
هزینه های طراحی با کد نویسی از پایه به مراتب بسیار بیشتر از قیمت های اعلام شده خواهد بود . وب سایت های کد نویسی شده مناسب برای سایت هایی می باشد که قسمت های سفارشی زیادی دارند و یا اینکه عملیتهای پیچیده زیادی در آنها وجود دارد .