همانطور که گفته شده خدمات دیجیتال مارکتینگ بسیار متنوع است ، به همین دلیل برخی از تبلیغات آن ممکن است برای شغلی بازدهی کمتر و برای شغلی با موضوع متفاوت بازدهی بسیار بالاتری داشته باشد . یکی از مواردی که بایستی به آن دقت شود انتخاب استراتژی مناسب برای ورود به دنیای دیجیتال مارکتینگ می باشد