ارائه زمان دقیق با توجه به فعالیت های سایر رقبا ، به روز رسانی های مدام الگوریتم های گوگل و سایر مسایل تخمین دقیق زمان برای رسیدن سایت شما به نتایج گوگل کاملا حدودی و تقریبی می باشد . ما تنها این تعهد را به شما میدهیم که تمام سعی ما این خواهد بود که شما در کمترین زمان به نتایج مطلوب برسید البته این مورد بستگی زیادی به نوع کسب و کار شما ، کلید واژه های هدف شما و پکیجی که انتخاب می نمایید دارد .