برای اینکه سایت شما دچار مشکلی نشود سالانه بایستی هاست و دامنه آن را تمدید نمایید و این  تنها هزینه ای است که شما پس از راه اندازی سایت نیاز است که مد نظر داشته باشید البته میتوانید خدمات پشتیبانی حرفه ای سالانه ما را نیز سفارش دهید تا طبق جداول ذکر شده در صفحه ” پشتیبانی حرفه ای سایت ” به سایت شما رسیدگی شود