سایت های وردپرسی پیشرفت بسیار زیادی کرده اند و متخصصان آن همواره با به روز رسانی های فراوان باگ های امنیتی و کد نویسی آن را بر طرف می نمایند . سایت های بسیار مطرحی هم در ایران و هم در خارج از کشور توسط وردپرس پیاده سازی شده اند که همین مورد گویای قدرت این پلتفرم می باشد . اگر شما قصد دارید که با هزینه کمتر و مدت زمان کمتری راه اندازی نمایید وردپرس مناسب برای انتخاب شما می باشد اما اگر در وب سایت مد نظر شما عملیات های پیچیده محاسباتی و امکانات سفارشی فراوانی وجود دارد بهتر از از روش کد نویسی از صفر استفاده نمایید . هزینه های طراحی سایت های کد نویسی شده چندین برابر سایت های وردپرسی می باشد .