کلیه تیزرهای اینستاگرامی این مجموعه با دو نرم افزار افترافکت و پریمیر ساخته و ادیت میشوند