اگر پیج شما نیاز به تولید پست های تخصصی و پیچیده داشته باشد ابتدا بایستی بررسی گردد که توسط این مجموعه قابل انجام است یا خیر . اگر پاسخ منفی بود میتوان که محتوا را ارسال نمایید تا ما نیز با ویرایش و ادیت آن ها را داخل پیج قرار دهیم .