برای افزایش فالور در اینستاگرام راه های متفاوتی وجود دارد که شامل تبلیغات ، افزایش تعامل پیج ، اکسپلور و .. می باشد .
در این مجموعه تمرکز اصلی بر روی افزایش تعامل پیج و فالور گرفتن به صورت طبیعی و اصولی می باشد هر چند که در برخی از موضوعات به دلیل اینکه نیاز هست خوده صاحب کسب و کار جلوی دوربین قرار بگیرد و اطلاعات تخصصی را بیان نماید تا پیج پیشرفت نماید در اینصورت افزایش فالور کمتر خواهد بود