اگر به هر دلیلی خود شا نتوانید محتوا و تصاویر اولیه سایتتان را به دست ما برسانید ما می توانیم محتواس صفحات اصلی آن را برای شما نویسی و از تصاویر مناسبی در سایتتان اسفاده نماییم اینکار به صورت کاملا رایگان و در برخی موارد با مبلغی بسیار پایین انجام میشود . اما اگر قصد داشته باشید که مطالب شما تخصصی تر باشد یا اینه باب میل شما باشد بهتر است که خودتان مطالبتان آماده نمایید و به دست ما برسانید یا اینکه هزینه های بیشتری پرداخت نمایید تا برای شما تولید محوای حرفه ای و اختصاصی انجام پذیرد .