پاسخ ما یقیقا خیر است به شرطی که خوده کاربران از برنامه های مخرب استفاده نکنند یا اینکه فعالیت های غیر استاندارد در اینستاگرام انجام ندهند . تیم مجازی مارکت دارای دانش و تحربه کافی برای فعالیت در اینستاگرام به نحوی است که برای پیج شما مشکلی به وجود نیاید همچنین به هیچ عنوان از برنامه های جانبی برای افزایش فالور یا لایک و کامنت استفاده نخواهد گردید .

همچنین رمز و اطلاعات ورود شما نیز کاملا نزد ما امانت خواهد بود و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص خارج از این مجموعه قرار نخواهد گرفت