مراحل انجام کار و شروع قرارداد با ما

 • مشاوره رایگان حضوری و تلفنی با کارشناسان ما
 • جلسه حضوری و توافق بر سر طرح اولیه و مشخصات پروژه
 • عقد قرار داد به همراه دریافت پیش پرداخت اولیه
 • دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سایت از سوی شما
 • ارائه طرح اولیه به شما جهت بررسی
 • اصلاح و اعمال تغییرات مد نظر شما
 • ارائه قالب و تایید شما و پرداخت مرحله دوم
 • انتقال سایت به هاست و دامنه اصلی
 • تست و بررسی عملکرد سایت
 • ارائه آموزش بصورت حضوری و ویدیویی
 • پرداخت مرحله سوم قرار داد
 • شروع پشتیبانی سایت

ما رضایت خاطر شما پس از تحویل سایت را تضمین می کنیم به گونه ای که ما را به دیگران معرفی خواهید کرد .

قرارداد طراحی سایت
قرارداد طراحی سایت

مراحل انجام کار و شروع قرارداد با ما

 • مشاوره رایگان حضوری و تلفنی با کارشناسان ما
 • جلسه حضوری و توافق بر سر طرح اولیه و مشخصات پروژه
 • عقد قرار داد به همراه دریافت پیش پرداخت اولیه
 • دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سایت از سوی شما
 • ارائه طرح اولیه به شما جهت بررسی
 • اصلاح و اعمال تغییرات مد نظر شما
 • ارائه قالب و تایید شما و پرداخت مرحله دوم
 • انتقال سایت به هاست و دامنه اصلی
 • تست و بررسی عملکرد سایت
 • ارائه آموزش بصورت حضوری و ویدیویی
 • پرداخت مرحله سوم قرار داد
 • شروع پشتیبانی سایت

ما رضایت خاطر شما پس از تحویل سایت را تضمین می کنیم به گونه ای که ما را به دیگران معرفی خواهید کرد .