تعرفه های این نوع از خدمات کاملا متفاوت بوده و پس از درخواست شما از این مجموعه و نیازمندی های شما پیش بینی می گردد و خدمت شما اعلام می گردد . مبلغ پرداختی نیز بایستی در ابتدای کار به حساب این مجموعه واریز گردد