طبق تجربه ای که ما از تبلیغات برای سایت های فروشگاهی زیادی که داشته ایم گوگل برای سایت هایی که پلتفرم فروشگاهی دارند تعرفه های کلید واژه ها را نسبت به سایت های دیگر بسیار پایین تر در نظر می گیرد و این تعداد نسبت به سایت های دیگر شاید به پنج تا شش برابر هم برسد .
با تبلیغات در گوگل میتوانید به راحتی وب سایت خود را به دیده هزاران نفر برسانید و مشتریان زیادی را کسب نمایید