مدیریت وب سایت های شرکتی بسیار آسان بوده و با آموزشی مختصر می توان در آن محتوا و تصویر بار گذاری و ویرایش نمود و به دیدگاه ها پاسخ داد و وب سایت را مدیریت کرد ، آموزش های لازم نیز با ضبط ویدیو از سایت و ارسال برای شما انجام خواه شد .